Kanał Rss
Content
Ponad 130 mln zł
21 sierpnia 2017

drogaPoznaniowi udało się pozyskać dofinansowanie trzech dużych inwestycji dotyczących transportu publicznego. 3 sierpnia, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju doszło do podpisania umowy w tej sprawie pomiędzy przedstawicielami Poznania, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Inwestycje, które do 2022 roku mają pochłonąć łącznie 294 mln zł (z czego 130 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania unijnego), dotyczyć będą: przebudowy ul. św. Marcina, budowy linii tramwajowej na ul. Ratajczaka oraz przebudowy tras tramwajowych na ul. Dąbrowskiego. W ramach pierwszej inwestycji przebudowie poddanych zostanie ponad 2,5 km linii tramwajowych i ma to być pierwszy etap tzw. „Projektu Centrum”.  Zmiana nawierzchni, mała architektura i planowane nasadzenia zieleni sprawią, że cały obszar projektu zyska nową jakość. Wszystkie działania w ramach tej inwestycji wpłyną na większą dostępność oraz rewitalizację ścisłego centrum miasta  powiedział Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania.